ალექსანდრე ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომები : [145] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 145
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
PozdneiurskieKoralliZapadnoiGruzii.pdf.jpg1991Позднеюрские Кораллы Западной Грузии (Абхазия)ალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; Лебанидзе, З.М.; Бендукидзе, Н.С.
AghmosavletSaqartvelosAdremiocenuriFlora.pdf.jpg1982აღმოსავლეთ საქართველოს ადრემიოცენური ფლორაალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; ჯაფარიძე, ი.; Джапаридзе, И.Н.; უზნაძე, მ.; Узнадзе, М.Д.
ZonalnostIGenezisMerisskogoMedno-PolimetalicheskogoRudnogoPolia.pdf.jpg1991Зоналность и Генезис Мерисского Медно-Полиметаллического Рудного Поляალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; Магалашвили, А.Г.
KavkasionisKiduraZgvisAghmosavletiAuzis Zedaiurul-Carculi....pdf.jpg2013კავკასიონის კიდურა ზღვის აღმოსავლეთი აუზის ზედაიურულ-ცარცული ფლიშური ფორმაციის ლითოლოგია და პოსტსედიმენტაციური გარდაქმნები : საქართველოს ფარგლებშიალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; ვარსიმაშვილი, ე.; Варсимашвили, Э.В.; Varsimashvili, E.
KavkasionisChrdiloFerdisMetamorfuliWarmonaqmnebisPetrologia.pdf.jpg1974კავკასიონის ჩრდილო ფერდის მეტამორფული წარმონაქმნების პეტროლოგია : ბალყარეთი, ყარაჩაი, ადიღეალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; ზარიძე, გ.; თათრიშვილი, ნ.; Заридзе, Г.М.; Татришвили, Н.Ф.
TeoriaGruziiISmejnieSNeiRegioniVTarxanskoeVremia.pdf.jpg1985Территория Грузии и смежные с ней регионы в тарханское времяალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; Ананиашвили, Г.Д.; Джанелидзе, О.И.
Stratigrafia_I_Paleontologia_Paleogena_Gruzii.pdf.jpg1985Стратиграфия и Палеонтология Палеогена Грузииალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი
Achara_Trialetis_Geologiis_Problemebi.pdf.jpg1974აჭარა-თრიალეთის გეოლოგიის პრობლემებიალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; გამყრელიძე, პ.; რუბენშტეინი, მ.; Гамкрелидзе, П.Д.; Рубинштейн, М.М.
Saqartvelos_Neogenuri_Flora.pdf.jpg1965საქართველოს ნეოგენური ფლორაალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; უზნაძე, მ.; Узнадзе, М.; ჭელიძე, გ.; Челидзе, Г.
MdinareDzindzisXeobisSarmatuliFlora.pdf.jpg1979მდინარე ძინძის ხეობის სარმატული ფლორა : გოდერძის ფლორაალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; უზნაძე, მ.; ცაგარელი, ე.
Geologiuri_Institutis_Shromebi_1965_Tomi_XIV(XIX).pdf.jpg1965გეოლოგიური ინსტიტუტის შრომები : ტომი XIV (XIX)ალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი
Geologiuri_Institutis_Shromebi_1963_Tomi_XIII(XVIII).pdf.jpg1963გეოლოგიური ინსტიტუტის შრომები : ტომი XIII (XVIII)ალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი
Geologiuri_Institutis_Shromebi_1961_Tomi_XII(XVII).pdf.jpg2020გეოლოგიური ინსტიტუტის შრომები : ტომი XII (XVII)ალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი
Geologiuri_Institutis_Shromebi_1961_Tomi_VI.pdf.jpg1961გეოლოგიური ინსტიტუტის შრომები : ტომი VIალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი
Geologiuri_Institutis_Shromebi_1961_Tomi_V.pdf.jpg1961გეოლოგიური ინსტიტუტის შრომები : ტომი Vალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი
Geologiuri_Institutis_Shromebi_1960_Tomi_XI(XVI).pdf.jpg1960გეოლოგიური ინსტიტუტის შრომები : ტომი XI (XVI)ალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი
Geologiuri_Institutis_Shromebi_1958_Tomi_IV.pdf.jpg1958გეოლოგიური ინსტიტუტის შრომები : ტომი IVალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი
Geologiuri_Institutis_Shromebi_1957_Tomi_X(XV).pdf.jpg1957გეოლოგიური ინსტიტუტის შრომები : ტომი X (XV)ალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი
Geologiuri_Institutis_Shromebi_1956_Tomi_IX(XIV)_Nakv.II.pdf.jpg1956გეოლოგიური ინსტიტუტის შრომები : ტომი IX (XIV) : ნაკვეთი IIალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი
Geologiuri_Institutis_Shromebi_1955_Tomi_VIII(XIII).pdf.jpg1955გეოლოგიური ინსტიტუტის შრომები : ტომი VIII (XIII)ალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 145