ალექსანდრე ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომები : [72] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 72
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2002Юрские и меловые белемнитиды Грузииალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; Топчишвили, М.В.; Келептришвили, Ш.Г.; Кванталиани, И.В.; Topchishvili, M.V.; Keleptrishvili, Sh.G.; Kvantaliani, I.V.; Ломинадзе, Т.А.; Lominadze, T.A.
1979საქართველოსა და მისი მომიჯნავე აზერბაიჯან-სომხეთის რაიონების ზედაცარცული ნალექების სტრატიგრაფიაალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; ღამბაშიძე, რ.; Гамбашидзе, Р.А.; ცაგარელი, ა.; Цагарели, А.
1966კავკასიის ქვედაიურული ფაუნაალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; ნუცუბიძე, ქ.; Нуцубидзе, К.; ცაგარელი, ა.; Цагареди, А.
1999გეოლოგიისა და პეტროლოგიის პრობლემებიალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; დუდაური, ო.; Дудаури, О.
1999Систематика и филогения мезозойских аммонитидალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; Кванталиани, И.В.; Ломинадзе, Т.А.; Топчишвили, М.В.; Шарикадзе, М.З.; Kvantaliani, I.V.; Lominadze, T.A.; Topchishvili, M.V.; Sharikadze, M.Z.; Котетишвили, Э.В.; Kotetishvili, E.V.
1999ყირიმის და კავკასიის ბერიასეული თავფეხიანი მოლუსკებიალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; კვანტალიანი, ი.; Кванталиани, И.В.; Kvantaliani, I.V.; თოფჩიშვილი, მ.; Топчишвили, М.В.; Topchishvili, M.V.
1989Раннемеловые аммонитиды Крыма и Кавказа и их биостратиграфическое значениеალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; Кванталиани, И.В.; Ломинадзе, Т.А.
1981კავკასიის და ყირიმის რიფოგენული ნალექების გვიანიურული მარჯნებიალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; ბენდუქიძე, ნ.; Бендукидзе, Н.С.; ცაგარელი, ა.; Цагарели, А.Л.
1974საქართველოს მინერალოგიის, გეოქიმიისა და სასარგებლო ნამარხთა გეოლოგიის საკითხებიალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; რუბენშტეინი, მ.; Рубинштейн, М.М.
1970კავკასიონის სამხრეთი ფერდის კრისტალური ფიქლებიალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; ჯავახიშვილი, შ.; Джавахишвили, Ш.И.; თათრიშვილი, ნ.; Татришвили, Н.Ф.
1967არგონული მეთოდის გამოყენება რეგიონული გეოლოგიის ზოგიერთ საკითხშიალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; რუბინშტეინი, მ.; Рубинштеин, М.М.; გამყრელიძე, პ.; Гамрекелидзе, П.Д.
2000მცირე კავკასიონის ვედის ოფიოლიტური ზონის შუაიურულ-ადრეცარცული ამონიტებიალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; კვანტალიანი, ი.; Кванталиани, И.В.; Kvantaliani, I.V.; თოფჩიშვილი, მ.; Топчишвили, М.; Topchishvili, M.
1999Биостратиграфия нижнемеловых отложений Грузии по микрофаунеალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; Цирекидзе, Л.Р.; Котетишвили, Э.В.
1992Минералогия и кристаллохимия биотитов из метаморфитов Абхазии и Верхней Сванетиალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; Швелидзе, И.У.; Насидзе, Г.И.
1990Нижнеюрско-ааленские аммониты большого Кавказа в пределах Грузииალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; Топчишвили, М.В.; Кванталиани, И.В.
1989Геология и полезные ископаемые Кавказаალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; Твалчрелидзе, Г.А.; Адамия, Ш.А.
1989Складчатая структура северо-западного Кавказа и механизм ее формированияალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; Гиоргобиани, Т.В.; Закарая, Д.П.; Гамкрелидзе, И.П.
1984Эндогенные рудные формации южного склона большого Кавказа : вещественный состав, условия образования и закономерности размещенияალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; Отхмезури, З.В.; Твалчрелидзе, Г.А.
1983Геолого-Петрографическое значение калишпатов гранитоидов Грузииალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; Манвелидзе, Р.М.
1982კავკასიონის ეკლოგიტების და ეკლოგიტებისმაგვარი ქანების გეოქიმიური თავისებურებანი და გენეზისიალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; თათრიშვილი, ნ.; Татришвили, Н.Ф.; ზარიძე, გ.; Заридзе, Г.М.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 72