ფოტო არქივი : [190699] Community home page

Logo

ციფრული ბიბლიოთეკა "ივერიელის" ფოტოფონდი წარმოგიდგენთ როგორც საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დაცული ფოტოების ელექტრონულ ასლებს, ასევე პროექტის "ციფრული ფოტომატიანე" ფარგლებში შემოსულ უნიკალურ ფოტოკოლექციებს.

"ივერიელის" ფოტოფონდში დაცულია დავით გურამიშვილის, ლუარსაბ ტოგონიძის, ბაადურ ქობლიანიძის კოლექციები, ასევე კოლექცია სახელწოდებით "ეროვნული ფოტომატიანე", სადაც სხვადასხვა ოჯახებში დაცული უნიკალური ფოტოები და მრავალი ცნობილი პიროვნების პირადი არქივია შესული. უმრავლესობა ფოტოებისა პირველად გახდა ხელმისაწვდომი საზოგადოებისათვის.

„ივერიელში“ გამოქვეყნებული ყოველი ეგზემპლარი წარმოადგენს მფლობელთა და საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საკუთრებას. მასალის გამოქვეყნების შემთხვევაში გთხოვთ, დაასახელოთ წყარო - საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“ და კოლექციის მფლობელი. იგივე პირობები ვრცელდება როგორც ციფრულ ბიბლიოთეკა „ივერიელზე“, ასევე მის Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე.

Browse

Discover