საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე : [787] Community home page

border

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე გამოდის 1960 წლიდან სხვადასხვა სახელწოდებებით: საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე 1960-1963 წლებში, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილების მაცნე 1964-1974 წლებში, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე 1975-1990 წლის N3 ჩათვლით, ხოლო 1990 წლის N4-დან დღემდე გამოდის საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნეს სახელწოდებით.

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემის მაცნე 1971 წლიდან გამოდის სერიებად: ბიოლოგიის სერია (1975-2001), ბიოლოგიის სერია A (2002-2009), ბიოლოგიის სერია A გამოდის ახალი სახელწოდებით ბიომედიცინის სერია (2010-) ბიოლოგიის სერია B (2003- ) ენისა და ლიტერატურის სერია (1971-2004/2005), ეკონომიკისა და სამართლის სერია (1980-1992), ეკონომიკის სერია (1993-2005), ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია (1971-1989), ისტორიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია (1990-1997), ისტორიის არქეოლოგიის ეთნოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია (2012-), მათემატიკის სერია (1993), სამართლის სერია (1993, 1998, 2005-2006), ფილოსოფიის, ფსიქოლოგიის, ეკონომიკისა და სამართლის სერია (1971-1979), ფილოსოფიისა და ფსიქოლოგიის სერია (1980-1993), ფილოსოფიის სერია (1997-2006), ფსიქოლოგიის სერია (2003- ), ქიმიის სერია (1975- ),

Browse

Collections in this community