წიგნები : [14547] Community home page

Logo

ციფრული ბიბლიოთეკა "ივერიელი" წარმოგიდგენთ სქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დაცული უნიკალური წიგნების ელექტრონულ ვერსიებს. ჩვენს ციფრულ ბიბლიოთეკაში თქვენ შეგიძლიათ ჩაატაროთ ძიება როგორც მთლიან ფონდში, ასევე კონკრეტულ კოლექციაში. ფონდში შესული წიგნების დათვალიერება შესაძლებელია გამოცემის თარიღის, სათაურის, ავტორისა და თემატური საკვანძო სიტყვების მიხედვით.

„ივერიელში“ გამოქვეყნებული ყოველი ეგზემპლარი წარმოადგენს საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საკუთრებას. მასალის გამოქვეყნების შემთხვევაში გთხოვთ დაასახელოთ წყარო - საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“. იგივე პირობები ვრცელდება როგორც ციფრულ ბიბლიოთეკა „ივერიელზე“ ასევე მის Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე.

Browse

Discover

Type