ამ ეგზემპლარზე გადასასვლელად გამოიყენეთ ეს იდენტიფიკატორი: https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/21184
სათაური: საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის რევოლუციონური კომიტეტის ბრძანება №40
სხვა სათაური: Приказ №40 Революционного комитета ССР Грузии
საკვანძო სიტყვები: ბრძანება
რევკომი
რეგისტრაცია
მიწათმოქმედება
მიწისმზომელი
მაზრა
გაბრიჩიძე, შ.
Габричидзе, Ш.
ორახელაშვილი, მ.
Орахелашвили, М.
გამოცემის თარიღი: 1921
რეზიუმე: შ. გაბრიჩიძე – რევკომის მდივანი; მ. ორახელაშვილი – რევკომის თავმჯდომარის მოადგილე
აღწერილობა: დოკუმენტი დაბეჭდილია ერთ ფურცელზე ქართულ და რუსულ ენებზე. ბრძანება ეხება სამიწათმზომლო ტექნიკის სპეციალისტების რეგისტრაციას
მფლობელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
შესულია კოლექციებში:ეროვნული ბიბლიოთეკის პლაკატების კოლექცია

ფაილები ამ ეგზემპლარში:
ფაილი აღწერილობა ზომაფორმატი 
N40-001.jpg367.72 kBJPEGგამოსახულება
ნახვა / გახსნა


საავტორო უფლება