საქართველოს პარლამენტის უწყებები = Ведомости Парламента Грузии : [604] Community home page

border
საქართველოს პარლამენტის უწყებები = Ведомости Парламента Грузии. - თბილისი, 1938-. - (ISSN 0203-2023). - გამოცემა გამოდიოდა სხვადასხვა სახელწოდებებით: საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს უწყებები (1938-1989), საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს უწყებები (1990-1991), საქართველოს პარლამენტის უწყებები (1992-1995)

Browse