ალექსანდრე ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომები : [159] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 159
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
Geoqimiis_Da_Petrologiis_Sakitxebi_1973_Nakv_38.pdf.jpg1973გეოქიმიის და პეტროლოგიის საკითხებიალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; Институт Геологии им. А.И. Джанелидзе; რუბინშტეინი, მ.
SaqartvelosShuaEocenisVulkanogenuriWyebis_1972_Nakv_N29.pdf.jpg1972საქართველოს შუა ეოცენის ვულკანოგენური წყლების ცეოლითების თერმოგრაფიული შესწავლაბათიაშვილი, თ.; გვახარია, გ.; მდივნიშვილი, ო.; ალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; Институт Геологии им. А.И. Джанелидзе
AcharisIntruzivebisGeoqimiaDaMetalogenuri_1969_Nakv_N20.pdf.jpg1969აჭარის ინტრუზივების გეოქიმია და მეტალოგენური სპეციალიზაციაივანიცკი, თ.; გვარამაძე, ნ.; მჭედლიშვილი, თ.; შავიშვილი, ი.; ნადარეიშვილი, ჯ.; მაჭავარიანი, მ.; გვახარია, გ.; ალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; Институт Геологии им. А.И. Джанелидзе
Vulkanizmi_Da_Litogenezi_1981_Nakv-73.pdf.jpg1981ვულკანიზმი და ლითოგენეზიალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; Институт Геологии им. А.И. Джанелидзе; სხირტლაძე, ნ.; ცაგარელი, ა.; ჩიხრაძე, გ.; ქიქოძე, გ.
SaqartvelosMezozouriNaleqebisPaleontologiaDaStratigrafia_1977_Nakv-58.pdf.jpg1977საქართველოს მეზოზოური ნალექების პალეონტოლოგია და სტრატიგრაფიაალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; Институт Геологии им. А.И. Джанелидзе; ზესაშვილი, ვ.; Зесашвили, В.И.
SaqartvelosMezozouriDaKainozuriNaleqebisStratigrafiis_1967_Nakv-15.pdf.jpg1967საქართველოს მეზოზოური და კაინოზოური ნალექების სტრატიგრაფიისა და ფაუნის ზოგიერთი საკითხიალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; Институт Геологии им. А.И. Джанелидзе; ჭელიძე, გ.; Челидзе, Г.
SaqartvelosCarcisStratigrafiisaDaPaleontologiisSakitxebi_1975_Nakv-50.pdf.jpg1975საქართველოს ცარცის სტრატიგრაფიისა და პალეონტოლოგიის საკითხებიალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; Институт Геологии им. А.И. Джанелидзе; ცაგარელი, ა.; Цагарели, А.
CxeniswylisSataveebisMesameuliIntruziuliQanebisPetrologia_1967_Nakv-13.pdf.jpg1967ცხენისწყლის სათავეების მესამეული ინტრუზიული ქანების პეტროლოგია : მთავარი კავკასიონის სამხრეთი ფერდიალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; Институт Геологии им. А.И. Джанелидзе; კიკნაძე, ი.; Кикнадзе, И.; თათრიშვილი, ნ.; Татришвили, Н.
AlpuriVulkanizmiDaXmeltashuaZghvisNaochaSartylis_1980_Nakv-69.pdf.jpg1980ალპური ვულკანიზმი და ხმელთაშუა ზღვის ნაოჭა სარტყლის ცენტრალური სეგმენტის გეოდინამიკალორთქიფანიძე, მ.; Лоркипанидзе, М.Б.; ალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; Институт Геологии им. А.И. Джанелидзе; ზაქარიაძე, გ.; Закариадзе, Г.С.
GeosinklinalniVulkanogennoOsadochniLitogenez_1983_Vip_80.pdf.jpg1983Геосинклинальный вулканогенно-осадочный литогенез : На примере раннеальписких формаций Южного склона Большого КавказаИнститут Геологии им. А.И. Джанелидзе; Беридзе, М.А.; Схиртладзе, Н.И.
Al_Janelidzis_Geologiis_Institutis_Shromebi_2022_Tomi_N135.pdf.jpg2022კავკასიონის სამხრეთი ფერდობის გეოლოგიური აგებულება რიონისა და ლიახვის მდინარეთაშუეთში და ეოცენური ნალექების ფორმირების პირობებიალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; მაისაძე, ფ.; Maisadze, F.; გამყრელიძე, ე.; Gamkrelidze, I.
Al_Janelidzis_Geologiis_Institutis_Shromebi_2022_Tomi_N134.pdf.jpg2022შრომები : ტომი N134ალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; გამყრელიძე, ე.; Gamkrelidze, I.
Al_Janelidzis_Geologiis_Institutis_Shromebi_2022_Tomi_N133.pdf.jpg2022თორიუმი - მომავლის ენერგია და მისი მადანგამოვლინებები საქართველოშიალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; ოქროსცვარიძე, ა.; აქიმიძე, კ.; ბლუაშვილი, დ.; გოგოლაძე, ს.; ბოიჩენკო, გ.; გაბრიელაშვილი, რ.; ფოფორაძე, ნ.
GeologicheskoeStroenieVeshchestvenniSostavIUsloviaFormirovaniaDzamskogo.pdf.jpg1966Геологическре строение, вещественные состав и условия формирования Дзамского скарново-железорудного месторожденияКупрадзе, М.Д.; ყუფარაძე, მ.; Надирадзе, В.Р.; ნადირაძე, ვ.
Geologiis_Institutis_Shromebi_1961_Tomi-XII.pdf.jpg1961Труди геологического Института : том XII (XVII)ალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი
PetrologiaIIzotopnaiaGeoxronologiaMezozoiskixIntruzivnixKompleksovGruzii.pdf.jpg2016Петрология и изотопная геохронология мезозойских интрузивных комплексов ГрузииИнститут Геологии им. А.И. Джанелидзе; Alexandre Janelidze Institute of Geology; Дудаури, О.З.; Dudauri, O.; Тогонидзе, М.Г.; Togonidze, M.; Шенгелия, Д.М.; Shengelia, D.
PozdneiurskieKoralliZapadnoiGruzii.pdf.jpg1991Позднеюрские Кораллы Западной Грузии (Абхазия)ალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; Лебанидзе, З.М.; Бендукидзе, Н.С.
AghmosavletSaqartvelosAdremiocenuriFlora.pdf.jpg1982აღმოსავლეთ საქართველოს ადრემიოცენური ფლორაალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; ჯაფარიძე, ი.; Джапаридзе, И.Н.; უზნაძე, მ.; Узнадзе, М.Д.
ZonalnostIGenezisMerisskogoMedno-PolimetalicheskogoRudnogoPolia.pdf.jpg1991Зоналность и Генезис Мерисского Медно-Полиметаллического Рудного Поляალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; Магалашвили, А.Г.
KavkasionisKiduraZgvisAghmosavletiAuzis Zedaiurul-Carculi....pdf.jpg2013კავკასიონის კიდურა ზღვის აღმოსავლეთი აუზის ზედაიურულ-ცარცული ფლიშური ფორმაციის ლითოლოგია და პოსტსედიმენტაციური გარდაქმნები : საქართველოს ფარგლებშიალ.ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიური ინსტიტუტი; ვარსიმაშვილი, ე.; Варсимашвили, Э.В.; Varsimashvili, E.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 159