ამ ეგზემპლარზე გადასასვლელად გამოიყენეთ ეს იდენტიფიკატორი: http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/8409
სათაური: Грузинско-Азербайджанско-Армянско-Русский-частотный-словарь
სხვა სათაური: Грузинско-армянско-русский частотный словарь
საკვანძო სიტყვები: სიხშირული ლექსიკონი
ინტერნაციონალური ლექსიკა
ქართულ-სომხურ-რუსული ლექსიკონი
Частотный словарь
გამოცემის თარიღი: 2012
გამომცემელი: Чешское землячествo в Грузии "Злата Прага"
European centre for minority issues
ISBN: 978-9941-0-5084-8
მფლობელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
შესულია კოლექციებში:წიგნადი ფონდი

ფაილები ამ ეგზემპლარში:
ფაილი აღწერილობა ზომაფორმატი 
Gruzinsko_Armiansko_Russkii_Chastotni_Clovar.pdf2.82 MBAdobe PDFნახვა / გახსნა


საავტორო უფლება