გაზეთები : [63121] ფონდის მთავარი გვერდი

border

ციფრული ბიბლიოთეკა "ივერიელის" გაზეთების ფონდი წარმოგიდგენთ საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დაცული გაზეთების ელექტრონულ ვერსიებს. ჩვენს ციფრულ ბიბლიოთეკაში თქვენ შეგიძლიათ, ჩაატაროთ ძიება როგორც მთლიან ფონდში, ასევე კონკრეტულ კოლექციაში.

ფონდში შესული გაზეთების დათვალიერება შესაძლებელია გამოცემის თარიღისა და სათაურის მიხედვით. მათ წასაკითხად თქვენს კომპიუტერში უნდა იყოს დაყენებული Adobe Reader-ი.

„ივერიელში“ გამოქვეყნებული ყოველი ეგზემპლარი წარმოადგენს საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საკუთრებას. მასალის გამოქვეყნების შემთხვევაში გთხოვთ დაასახელოთ წყარო - საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“. იგივე პირობები ვრცელდება როგორც ციფრულ ბიბლიოთეკა „ივერიელზე“ ასევე მის Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე.

დათვალიერება

ამ ფონდის კოლექციები

Logo

24 საათი [1875]

საზოგადოებრივ–პოლიტიკური გაზეთი

41° / Сорок первый градус [1]

Еженедельная газета авангардной группы футуристов Грузии

Logo

Georgian Journal [73]

ყოველკვირეული ინგლისურენოვანი საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გაზეთი

Le Caucase [59]

Кавказ

OBSERVER [16]

ყოველ კვირეული ორენოვანი გაზეთი

Logo

The Georgian Times [45]

Weekly Newspaper, International Edition - Published by “The Georgian TIMES” Media Holding Since 1993

Logo

Бзыбь [9]

გუდაუთის რაიონის ბეჭდვითი ორგანო, გაზეთი გამოდის რუსულ და აფხაზურ ენებზე

Logo

Боец РККА [2]

Ежедневная красноармейская газета Закавказского фронта

Logo

Борьба [72]

Орган центрального комитета Социал-Демократической рабочей партии Грузии

Logo

Вольный Горец [67]

Еженедельная общественно-политическая и литературная газета

Грузия [21]

Ежедневная литературная и политическая газета

Забава [4]

Развлекателная газета

Известия - ხელმისაწვდომია მხოლოდ ეროვნული ბიბლიოთეკის შენობიდან [0]

Одна из старейших российских газет, издающаяся с марта 1917 г. Отличается солидностью и взвешенностью своих материалов. Традиционно популярна среди интеллигенции и академических кругов.

Кавказ [8949]

Газета политичесая и литературная

Logo

Новое Обозрение [334]

ყოველდღიური, საზოგადოებრივი, პოლიტიკური და სალიტერატურო გაზეთი

Правда - ხელმისაწვდომია მხოლოდ ეროვნული ბიბლიოთეკის შენობიდან [0]

Официальный орган Коммунистической партии Российской Федерации.

ალია [286]

საზოგადოებრივ–პოლიტიკური გაზეთი

ალიონი [245]

ყოველკვირეული გაზეთი „ალიონი“ გამოდის 1931 წლიდან

ბარრიკადი [7]

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გაზეთი

ბიორეგულაციური მედიცინა, მაცნე [18]

ჟურნალი "ბიომარეგულირებელი მედიცინის" დამატება

Logo

განმათავისუფლებელი [43]

დამოუკიდებელი ეროვნული გაზეთი

Logo

გურიის ერთობის მოამბე [17]

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გაზეთი

Logo

დროება [2950]

საპოლიტიკო და სალიტერატურო გაზეთი

ვერსია [417]

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გაზეთი

ივერია - განახლებული გამოცემა [29]

საპოლიტიკო და სალიტერატურო გაზეთი

Logo

ილორი [420]

საზოგადოებრივ–პოლიტიკური გაზეთი

Logo

იმერეთი [338]

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური

Logo

კვალი [12]

ყოველკვირეული პოლიტიკური, სამეცნიერო და ლიტერატურული გაზეთი, გამოდიოდა 1893-1904 წლებში

Logo

კვირის პალიტრა [769]

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გაზეთი

კლდე [29]

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გაზეთი

ლელო [9446]

ყოველდღიური სპორტული გაზეთი

Logo

მხატვარი [15]

ხელოვნება და კულტურა

Logo

სამუსლიმანო საქართველო [33]

ყოველდღიური ქართული პოლიტიკურ-ეკონომიკური და ლიტერატურული გაზეთი, გამოდიოდა 1919-1921 წლებში

Logo

სასოფლო გაზეთი [18]

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გაზეთი

საქართველო [72]

ქართული ლეგიონის ყოველკვირეული გაზეთი

სიტყვა და საქმე [547]

ყველა განცხადება ერთ გაზეთში

Logo

ფანტაზია [374]

საკროსვორდო-შემეცნებითი გაზეთი

შრომა [44]

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გაზეთი

Logo

ცნობის ფურცელი [2817]

ყოველდღიური გაზეთი

Logo

ცნობის ფურცელი: სურათებიანი დამატება [381]

ყოველდღიური გაზეთის "ცნობის ფურცლის" ყოველკვირეული დამატება

Logo

ხმა ქართველი ქალისა [36]

პირველი ქართული ფემინისტური გაზეთი