ხელნაწერები და საარქივო ფონდი : [5213] Community home page

Logo

კოლექციაში "ხელნაწერები და საარქივო ფონდი" დაცულია საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დაცული და ასევე სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში შემოსული ხელნაწერები, პირადი წერილები და საარქივო მასალების ციფრული ვერსიები. ციფრული ფონდის ძირითადი ნაწილის ორიგინალები ინახება ეროვნულ ბიბლიოთეკაში.

„ივერიელში“ გამოქვეყნებული ყოველი ეგზემპლარი წარმოადგენს საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საკუთრებას. მასალის გამოქვეყნების შემთხვევაში გთხოვთ დაასახელოთ წყარო - საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“. იგივე პირობები ვრცელდება როგორც ციფრულ ბიბლიოთეკა „ივერიელზე“ ასევე მის Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე.

Browse

Discover

Collections in this community

Logo

გასტრონომიული ბიბლიოთეკა [1]

ქართული გასტრონომიული კულტურა და რეცეპტები

Logo

წერილები ფრონტიდან [1000]

მეორე მსოფლიო ომი ეპისტოლარულ ჟანრში