ამ ეგზემპლარზე გადასასვლელად გამოიყენეთ ეს იდენტიფიკატორი: https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/299897
სათაური: Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики N11-12
ავტორები: Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Рабоче-крестьянское правительство
ЗСФСР
Закавказский Центральный Исполнительный Комитет
Законодательная Комиссия
Совет народных комиссаров ЗСФСР
Отдел Опубликования Законов при Законодательной Комиссии
გამოცემის თარიღი: 30-Jul-1934
გამომცემელი: თბილისი
აღწერილობა: Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики : Отдел 1-2 / Издаваемое Законодательной Комиссией при Закавказском Центральном Исполнительном Комитете. - Тифлис, 1923-1935. - Издание позднее выходило под заглавием "Собрание Законов и Распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики / Издаваемое Управлением делами Совета народных комиссаров ЗСФСР" (1934-1935)
მფლობელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
შესულია კოლექციებში:Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики

ფაილები ამ ეგზემპლარში:
ფაილი აღწერილობა ზომაფორმატი 
Sobranie_Uzakonenii_I_Rasporiajenii_1934_N11-12.pdf22.64 MBAdobe PDFგამოსახულება
ნახვა / გახსნა


საავტორო უფლება