ფოტო არქივი : [267442] ფონდის მთავარი გვერდი

Logo

ციფრული ბიბლიოთეკა "ივერიელის" ფოტოფონდი წარმოგიდგენთ როგორც საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დაცული ფოტოების ელექტრონულ ასლებს, ასევე პროექტის "ციფრული ფოტომატიანე" ფარგლებში შემოსულ უნიკალურ ფოტოკოლექციებს.

"ივერიელის" ფოტოფონდში დაცულია დავით გურამიშვილის, ლუარსაბ ტოგონიძის, ბაადურ ქობლიანიძის კოლექციები, ასევე კოლექცია სახელწოდებით "ეროვნული ფოტომატიანე", სადაც სხვადასხვა ოჯახებში დაცული უნიკალური ფოტოები და მრავალი ცნობილი პიროვნების პირადი არქივია შესული. უმრავლესობა ფოტოებისა პირველად გახდა ხელმისაწვდომი საზოგადოებისათვის. ამ ფოტოების აღწერილობები მოწოდებულია უშუალოდ ფოტოების მფლობელთა მიერ და არ წარმოადგენს ეროვნული ბიბლიოთეკის მიერ გადამოწმებულ ინფორმაციას.

„ივერიელში“ გამოქვეყნებული ყოველი ეგზემპლარი წარმოადგენს მფლობელთა და საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საკუთრებას. მასალის გამოქვეყნების შემთხვევაში გთხოვთ, დაასახელოთ წყარო - საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“ და კოლექციის მფლობელი. იგივე პირობები ვრცელდება როგორც ციფრულ ბიბლიოთეკა „ივერიელზე“, ასევე მის Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე.

დათვალიერება

მოძიება

გამოცემის თარიღი
დოკუმენტის ტიპი