აუდიო მასალები : [699] ფონდის მთავარი გვერდი

Logo

ციფრული ბიბლიოთეკა "ივერიელი" წარმოგიდგენთ საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დაცულ აუდიო მასალებს: აუდიო წიგნებს, მუსიკალური ფონდის ელექტრონულ ვერსიებს სხვა აუდიო ჩანაწერებს. ჩვენს ციფრულ ბიბლიოთეკაში თქვენ შეგიძლიათ, ჩაატაროთ ძიება როგორც მთლიან ფონდში, ასევე კონკრეტულ კოლექციაში.

„ივერიელში“ გამოქვეყნებული ყოველი ეგზემპლარი წარმოადგენს საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საკუთრებას. მასალის გამოქვეყნების შემთხვევაში გთხოვთ დაასახელოთ წყარო - საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, ციფრული ბიბლიოთეკა „ივერიელი“. იგივე პირობები ვრცელდება როგორც ციფრულ ბიბლიოთეკა „ივერიელზე“ ასევე მის Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე.

დათვალიერება