ამ ეგზემპლარზე გადასასვლელად გამოიყენეთ ეს იდენტიფიკატორი: https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/156812
სათაური: სოფლის მეურნეობისა და ადგილობრივი განვითარების სისტემების გენდერული შეფასება
ავტორები: გაეროს ქალთა ორგანიზაცია
UN Women
საკვანძო სიტყვები: სოფლის მეურნეობა
ადგილობრივი განვითარების სისტემები
გენდერული შეფასებების კვლევა
გამოცემის თარიღი: 2016
გამომცემელი: თბილისი
ISBN: 978-9941-0-8670-0
მფლობელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
შესულია კოლექციებში:წიგნადი ფონდი

ფაილები ამ ეგზემპლარში:
ფაილი აღწერილობა ზომაფორმატი 
SoflisMeorneobisaDaAdgilobriviGanvitarebisSistemebisGenderuliShefaseba.pdf1.8 MBAdobe PDFგამოსახულება
ნახვა / გახსნა


საავტორო უფლება